30 نفر ظرفیت موجود

موزه آبگینه و سفالینه تهران

موزه تخصصی شیشه و سفال

واقع دربنایی قاجاری موسوم به مجموعه قوام
25 تیر 1403
9:00 صبح - خیابان 30 تیر روبروی پارک شهر
ویژه افراد متخصص
محدودیت سنی دارد
سوالی دارید ؟

دریغ نکنید با ما تماس بگیرید. ما یک تیم متخصص هستیم و از صحبت کردن با شما خوشحال می شویم.
09921609116
 info@bazdida.com

چرا در این بازدید شرکت کنم؟

 این فرصت تکرار شدنی نیست
 آشنایی کامل با روند تولید
 یکی از بزرگترین برندهای حوزه تخصصی شماست
 با صرف زمان بسیار کوتاه دانش با کیفیتی به دست خواهید آورد

فهرست