30 نفر ظرفیت موجود

مجلس شورای اسلامی ایران

رکن اصلی نهاد قانونگذاری در کشور ایران

متشکل از نمایندگان منتخب مردم

19 اردیبهشت 1403
9:00 صبح - روبروی درب مترو بهارستان
ویژه افراد متخصص
محدودیت سنی دارد
سوالی دارید ؟

دریغ نکنید با ما تماس بگیرید. ما یک تیم متخصص هستیم و از صحبت کردن با شما خوشحال می شویم.
09921609116
 info@bazdida.com

چرا در این بازدید شرکت کنم؟

 این فرصت تکرار شدنی نیست
 آشنایی کامل با روند تولید
 یکی از بزرگترین برندهای حوزه تخصصی شماست
 با صرف زمان بسیار کوتاه دانش با کیفیتی به دست خواهید آورد

فهرست