30 نفر ظرفیت موجود

شهرک سینمایی غزالی تهران

مجموعه دکورها و بناهای دوره قبل از اسلام

 مجموعه دکورها و بناهای دوره بعد از اسلام

مجموعه دکورها و بناهای دوره معاصر

8 خرداد 1403
9:00 صبح - روبروی درب مترو آزادی
ویژه افراد متخصص
محدودیت سنی دارد
سوالی دارید ؟

دریغ نکنید با ما تماس بگیرید. ما یک تیم متخصص هستیم و از صحبت کردن با شما خوشحال می شویم.
09921609116
 info@bazdida.com

چرا در این بازدید شرکت کنم؟

 این فرصت تکرار شدنی نیست
 آشنایی کامل با روند تولید
 یکی از بزرگترین برندهای حوزه تخصصی شماست
 با صرف زمان بسیار کوتاه دانش با کیفیتی به دست خواهید آورد

فهرست