30 نفر ظرفیت موجود

نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور

اولین نیروگاه خصوصی ایران

سوخت اصلی نیروگاه گاز طبیعی و سوخت پشتیبان گازوئیل
29 مرداد 1403
۸:۳۰ - روبروی درب مترو آزادی
ویژه افراد متخصص
محدودیت سنی دارد
سوالی دارید ؟

دریغ نکنید با ما تماس بگیرید. ما یک تیم متخصص هستیم و از صحبت کردن با شما خوشحال می شویم.
09921609116
 info@bazdida.com

چرا در این بازدید شرکت کنم؟

 این فرصت تکرار شدنی نیست
 آشنایی کامل با روند تولید
 یکی از بزرگترین برندهای حوزه تخصصی شماست
 با صرف زمان بسیار کوتاه دانش با کیفیتی به دست خواهید آورد

فهرست