27 نفر ظرفیت موجود

مرکز پرورش اسب

یکی از بزرگترین مراکز تولید و فروش کره های بسیار اصیل از نژادهای مختلف اسب درکشور (منطقه ورامین)

نژادهای اسپرت،  نژادهای کاسپین، نژادهای ترکمن، نژادهای KWPN، نژادهای هولشتاین

3 مرداد 1403
۶:30 - پایانه بیهقی (میدان آرژانتین)
ویژه افراد متخصص
محدودیت سنی دارد
سوالی دارید ؟

دریغ نکنید با ما تماس بگیرید. ما یک تیم متخصص هستیم و از صحبت کردن با شما خوشحال می شویم.
09921609116
 info@bazdida.com

چرا در این بازدید شرکت کنم؟

 این فرصت تکرار شدنی نیست
 آشنایی کامل با روند تولید
 یکی از بزرگترین برندهای حوزه تخصصی شماست
 با صرف زمان بسیار کوتاه دانش با کیفیتی به دست خواهید آورد

فهرست