اگر تیم‌ یا گروه فعالی هستید که فکر میکنید میتونید تمام وقت و با استانداردهای بالا و‌حرفه ای کار کنید شاید بتونیم باهم همکاری کنیم فقط اولا باید حتما تیم باشید حداقل سه نفر باشید و ثانیا باید تو‌ چهار مرحله ارزیابی بشید اگر تیم ارزیاب ما تاییدتون کنه میتونید نمایندگی انحصاری بازدیدا رو تو استان تون داشته باشید.

شرایط ما اصلا سخت نیست و‌سرمایه گذاری تمام مراحل از دفتر کار و … همه اش بر عهده بازدیداست

خودتون مهم هستید اگر توانمند و اهل کار باشید بقیه اش رو ما در کنارتون هستیم.

فکر کنید و فکر کنید و فکر کنید اگر مصمم بودید به بخش درخواست نمایندگی استانی برید و فرم رو پر کنید کارشناسان ما باهاتون تماس میگیرن.

xnxx xnxxx xnxx xnxx
Brooke Tilli https://pornlux.com/pornstar/brooke-tilli right here at Pornlux.com.
فهرست