پروژه های در حال اجرا، کارخانجات، زنجیره های تولیدی، مزارع پیشرو، خطوط تولید پیشرفته، پروژه های فرهنگی و هنری موفق، زیرساخت های قوی ورزشی و بهداشتی و سیستم های مدیریتی کارآمد می توانند ابزار مناسبی برای آموزش عینی و بالا بردن انگیزه یادگیری باشند. ما تسهیل کننده و حلقه واسط بین این ابزار قدرتمند و دانش پذیران هستیم.

بازدیدا در زمینه برگزاری بازدیدهای فنی تخصصی داخلی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات می‌باشد توسعه شبکه های همکاری با ایجاد روابط موثر و سازنده همتایان داخلی از اهداف بازدیدا است. در بازدیدا ما گرد هم آمدیم تا با برگزاری بازدیدهای تخصصی از کارخانه ها، خطوط تولید و مزارع، تبادل دانش عینی را تسریع کنیم و امید داریم ظرفیت های همکاری دانشگاه و صنایع  را توسعه بخشیم. خرد در بازدیدا محور است و خردمندی وجه تمایز ماست منافع بلند مدت ما منافع کوتاه مدت هر مشتری است. مشتریان بازدیدا ویژه هستند و خدمتی ویژه به آن‌ها عرضه می شود. متعهد به پشتیبانی دقیق، مستمر و مسئولانه هستیم و اطمینان می دهیم از نیروهای به‌روز، توانمند، باانگیزه و پر تلاش استفاده کنیم و در تمام خدماتمان بهترین کیفیت را لحاظ کنیم.

اهداف و ضرورت ها

امیدها و آرزوها:

ظرفیت ها و پتانسیل های سرزمین ایران در ترکیب با خصوصیات اخلاقی، روحیات و سرسختی ایرانیان که ریشه در تلاش برای بقاء در قلمرویی گرم و خشک دارد امیدهایی را در انسان زنده می کند که به راستی این مردمان و این سرزمین شایسته رشد و رفاه و درخشش در سطح جهان هستند و راه چندان ناهموار نیست.

امید داریم خردمندی، کار، مهارت و خلاقیت ارزشمندترین خصایص جامعه ایران باشد. آرزو داریم در پرورش ایرانیانی خردمند، با مهارت و خلاق سهیم باشیم و در پرورش و مهارت آموزی اصیل باشیم.

چشم انداز:

باور داریم ظرفیت های تولیدی، پروژه های فرهنگی و هنری، زیرساخت های عمرانی، مزرعه ها و زنجیره های تولیدی می توانند نقشی موثر در مهارت آموزی و ارتقاء سیستم های آموزشی داشته باشند. روزهایی را در تصور داریم که صنعت و دانشگاه نه فقط ارتباط داشته باشند که در هم تلفیق باشند مالک یکدیگر باشند.

ماموریت ها:

برگزاری پروژه های مشترک صنعتی آموزشی ماموریت ماست. از این رهگذر ماموریت داریم خواسته های صنعت را در دانشگاه عملیاتی کنیم و دانشگاه را به واحد تحقیق و توسعه صنعت نزدیک کنیم. ماموریت داریم یافته ها و توفیقات واقعی واحدهای صنعتی را به فعالین کسب و کارها و دانش پذیران بصورت عینی نمایش دهیم.

ارزش ها:

 • حقوق همه مشتریان، میزبانان و همکاران محترم است و پایبندی به قراردادها و قول و قرارها (شفاهی و کتبی) از اصول اصلی ماست.
 • ما مطیع قانون، شرع، اخلاق و عرف جامعه هستیم و فعالیت خارج از این چارچوب ها نخواهیم داشت.
 • به رفتار صادقانه در هر شرایطی (حتی در خلاف منافع گروهی و شرکت) پای بندیم.
 • ما بلندمدت برنامه ریزی میکنیم از اینرو اعتبار ما اهمیت دارد.
 • ما شفاف عمل میکنیم تمام دریافت ها، پرداخت ها و مشارکت های ما شفاف و در رویه های تعریف شده است.
 • مشتریان ما شرکای ما هستند و با منطق برد برد شراکت میکنیم.
 • مسئولیت های اجتماعی در شرکت ما پر رنگ است. برای اقشار آسیب پذیر هدفمند هزینه میکنیم.
 • منافع ما در راستای منافع ملی تعریف می شود و به کسب منافع سالم اعتقاد راسخ داریم.
 • به رویه های قانونی و اخلاقی با هیچ توجیهی خدشه وارد نمیکنیم.
 • گفتار و رفتار ما در همه شرایط محترمانه است احترام به مشتریان، میزبانان، شرکا و همکاران در هر شرایطی الزامی است.
 • مزیت نسبی ما نسبت به سایرین برنامه ریزی و سیستم دهی است. نظم و ساختاردهی به فرایندها جز اصول ماست.
 • منابع انسانی ما از بین باهوش ترین، پرکارترین و سالم ترین نیروها انتخاب می شوند و مزیت ما کیفیت نیروی انسانی ماست.
 • انتقاد به هر روش و با هر زبانی را میشنویم بررسی میکنیم و منافع میبریم منتقدین فرشته های کسب و کار ما هستند.
 • با مجموعه ها و سازمان های غیر حرفه ای با هیچ توجیهی همکاری نمیکنیم.
 • تولید و کسب درآمد بسیار مهم است اما پاسداشت ارزش های ما مهمتر است.
xnxx xnxxx xnxx xnxx
Brooke Tilli / right here at Pornlux.com.
Brooke Tilli https://pornlux.com/pornstar/brooke-tilli right here at Pornlux.com.
فهرست