عضویت عادی

ویژه کلیه متخصصین، دانشجویان و فعالین بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی، فرهنگ و هنر، بهداشت و سلامت و ورزش

مزایا:

 • تخفیف ۵ درصد بازدیدها
 • اطلاع رسانی برنامه ها و تمام بازدیدهای مرتبط

عضویت خبرگان صنعت و اساتید موسسات آموزشی

ویژه خبرگان صنعت و اساتید موسسات آموزشی که علاقمند به مشارکت در برگزاری بازدیدهای تخصصی می باشند.

مزایا:

 • مشارکت در بازدیدها بعنوان راهنمای تخصصی بازدید
 •  امکان دریافت بن های تخفیف برای همکاران و دانشجویان
 • امکان استفاده از فیلم، تصاویر، مستندات و محتواهای تولید شده در بازدید های تخصصی مرتبط
 • طراحی بازدیدهای ویژه و اختصاصی کردن بازدید ها برای گروه های هدف
 • معرفی به صنایع و میزبانان جهت ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی

عضویت شرکت ها و موسسسات حقوقی

ویژه شرکت ها و سازمان ها و کلیه موسسات حقوقی

مزایا:

 • درخواست ثبت نام گروهی
 • مشارکت در بازدیها بعنوان میزبان
 • امکان دریافت بن های تخفیف گروهی
 • امکان استفاده از فیلم، تصاویر، مستندات و محتواهای تولید شده در بازدید های تخصصی مرتبط
 • طراحی بازدیدهای ویژه و اختصاصی کردن بازدید ها برای سازمان یا شرکت
 • تعامل و استفاده از ظرفیت های دانشگاه و مراکز آموزشی

عضویت انجمن ها، اتحادیه ها، اصناف و دانشگاه ها

ویژه انجمن ها، اتحادیه ها، اصناف و دانشگاه ها

مزایا:

 • مشارکت در برگزاری  بازدیها برای اعضای انجمن و اتحادیه ها
 • استفاده از زیرساخت های بازدیدا برای برنامه ها و فعالیت های انجمن یا اتحادیه
 • درخواست ثبت نام گروهی
 • امکان دریافت بن های تخفیف گروهی
 • معرفی واحدهای پیشرو جهت میزبانی بازدیدکنندگان
 • امکان استفاده از فیلم، تصاویر، مستندات و محتواهای تولید شده در بازدید های تخصصی مرتبط
 • طراحی بازدیدهای ویژه و اختصاصی کردن بازدید ها برای اعضای انجمن
 • تعامل و استفاده از ظرفیت های دانشگاه و مراکز آموزشی
مطالعه قوانین و مقررات
xnxx xnxxx xnxx xnxx
Brooke Tilli / right here at Pornlux.com.
Brooke Tilli https://pornlux.com/pornstar/brooke-tilli right here at Pornlux.com.
فهرست